Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ostřice chlupatá (Carex pilosa Scop.)

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

3-4(5) B-BC 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Rostlina 20–50 cm vysoká. Listy jsou 5–10 mm. Listová čepel na líci a okrajích chlupatá nebo brvitá. Příčný profil listu má tvar roztaženého "M". Květonosná lodyha postranní. Samičí klásky zelenohnědé, řídké, na dlouhé pochvaté stopce; pochvy dolních listů zkrácené, šupinovité, vínově červeně naběhlé, nerozpadavé.

Ekologie: Roste na živných hlinitých půdách, zpravidla na sprašové hlíně, středně vlhké. Tvoří zpravidla souvislý porost v bučinách a dubohabřinách na stanovištích původních bučin. Přežívá i v jehličnatých lesích v první generaci. Indikátor živných humózních hlinitých půd nižších středních poloh, vlivu alpid (Alpy, Karpaty).

Rozšíření: Hlavně východní Evropa (střední Rusko), v České republice východní polovina státu, avšak jsou známy i lokality z východních a ojediněle i jižních Čech.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz