Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Mléčivec horský (Cicerbita alpina L., Wallr.)

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

(5)6-8 BC 3

Areál: submediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Statná, 70–230 cm vysoká , vytrvalá, bohatě mléčící bylina s tlustým nevětveným oddenkem. Lodyha je přímá, oblá, dutá, v dolní části ojíněná, v horní části hnědočerveně žláznatá. Listy tenké, téměř lysé, na spodu sivozelené, kracovitě až lyrovitě peřenosečné, až 18 cm dlouhé. Květy pouze jazykovité, fialové, v úborech uspořádaných v koncové latě. Kvete od června do července.

Ekologie: Vlhké horské lesy a křoviny, vysokostébelné nivy, prameniště, okraje horských potoků. od podhůří až do subalpínského stupně.

Rozšíření: Skotsko, Skandinávie, Karélie, Kola, Pyreneje a pohoří střední Evropy. V pohořích Českého masivu hojná, v karpatské oblasti vzácnější.

Mléčivec alpský patří mezi vzácnější druhy naší květeny, které vyžadují další pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz