Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Dymnivka dutá (Corydalis cava L.)

Čeleď: Fumariaceae - zemědýmovité

(1)2-6(7) C 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá rostlina vyrůstající z duté hlízy velké jako vlašský ořech. Dorůstá 10–35 cm výšky. Lodyha je přímá, zelená až červenohnědá a lysá s 2(–3) dlouze řapíkatými lodyžními listy. Listy jsou široce trojúhelníkovité s 2krát trojčetně dělenou modrozelenou čepelí. Květenstvím je přímý hrozen s 8–20 květy. Květy jsou nachové, bílé či řidčeji růžové s ostruhou na konci pravoúhle dolů ohnutou. Kvete od března do května.

Fotografie převzata z Herbarium vivae icones, autor P. Veselý.

Ekologie: Stanovištěm jsou světlé lesy a háje, lužní lesy. Preferuje humózní půdy. Roste od nížin do podhůří.

Rozšíření: Areál druhu se roizkládá v celé střední a jižní Evropě.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz

http://www.sci.muni.cz/botany/studium/herbarium/