Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera L.)

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

1-7(8) B 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

30–60 cm vysoká vytrvalá bylina s přímou nevětvenou lodyhou. Přízemní listy jsou řapíkaté, lichozpeřené, 2–3jařmé. Lodyžní listy jsou střídavé, k vrcholu lodyhy se zmenšují až na čárkovitě kopinaté. V jejich úžlabí vyrůstají hnědé až temně fialové pacibulky. Světle fialové, růžové až bělavé květy jsou uspořádány v hustém hroznu. Kvete od dubna do června. Plodem jsou šešule. Většinou se však rozmnožuje vegetativně pacibulkami.

Obrázek převzat z: http://commons.wikimedia.org

Ekologie: Roste na zastíněných stanovištích, na podkladech mírně bazických až mírně kyselých. Typická je v květnatých bučinách i smíšených lesích především ve středních polohách.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá v Evropě a v Malé Asii od Británie po Kavkaz. Na severu zasahuje do jižní Skandinávie a na jihu do střední Apeniny a střední Řecko. V ČR roste roztroušeně především ve středních a vyšších polohách. Častější je v Západokarpatské podprovincii.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz