Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos L.)

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

3-7(8) C 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

20–30 cm vysoká vytrvalá bylina s přímou nevětvenou a lysou lodyhou. Lodyžní listy jsou 3(–4) řapíkaté, trojčetné, lístky vejčitě kopinaté až kopinaté, na okraji pilovité. Žluté květy jsou uspořádány v hroznovitém květenství. Kvete od dubna do června. Plodem je šešule.

Ekologie: Roste na živinami bohatých půdách, méně častá je na kyselých půdách. Stanovištěm jsou horské bučiny a jedlobučiny.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá v horách střední a jižní Evropy (východní Alpy, Apeniny, Česká vysočina, Karpaty, hory Balkánského poloostrova).

Kyčelnice devítilistá je zařazena mezi druhy rostlin vyžadující další pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz