Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Třemdava bílá (Dictamnus albus L.)

Čeleď: Rutaceae – routovité

1-2 BD 2-3

Geoelement: ponticko-submediteránní

Areál: mediteránní – temperátní se subkontinentální tendencí

Vytrvalá bylina  dorůstající výšky 40–100 cm. Nafialověle růžové nebo bílé květy jsou uspořádány v koncových hroznech, jsou souměrné, čtyři horní korunní lístky vzpřímené, dolní skloněný, růžové s tmavší  žilnatinou. Kvete od května do června. Plodem je tobolka.

Ekologie: Roste v pásmu 1. dubového a 2. buko-dubového vegetačního stupně. Stanovištěm jsou světlé lesy a lesostepi v teplejších oblastech.

Rozšíření: Eurasijský druh rozšířený v jižní a střední Evropě, v západní a střední Asii a v Číně. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech na jižní Moravě a ve středních a severozápadních Čechách.

Třemdava bílá je zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz