Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum L.)

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

(2)4-8 A! 5-6

Geoelement: subarktický

Areál: submediteránní – arkticko-alpínský, cirkumpolární

Hustě trsnatá rostlina s přímou lodyhou a úzkými listy. Lodyha nese vždy jedno květenství v podobě vrcholového obvejčitého klásku. Klas je až 3 cm dlouhý, složen z mnoha desítek květů. Kvete od března do června.

Ekologie: Acidofyt - roste na kyselých půdách rašelinišť a vrchovišť, v rašelinných smrčinách a rašelinných borech.

Rozšíření: Boreální druh vyskytující se v Evropě, ve střední a severní části Asie a v Severní Americe. U nás roste především v Hercynské podprovincii.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz