Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kostřava ovčí (Festuca ovina L.)

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

1-4(7) AB 1

Areál: submediteránní – arkticko-alpínský s oceánickou tendencí

Hustě trsnatá tráva s tenkými, niťovitými listy. Listové pochvy jsou srostlé pouze u báze, max. do 1/3. Stébla jsou přímá, 20-40(-70) cm vysoká, tenká, nahoře drsná, nesoucí 5-12 cm velkou, vejčitě kopinatou latu klásků. Pluchy jsou osinaté. Kvete od května do července.

Ekologie: Roste na kyselých půdách ve světlých lesích, lesních lemech, pastvinách a písčinách.

Rozšíření: Palearktický areál, od západní Evropy přes severní Asii po Japonsko, Čínu a Taiwan. Zavlečena do Severní Ameriky a Austrálie. V Evropě chybí na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a Řecku. V ČR se vyskytuje hojně od nížin do podhůří.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

HEGI, G. (1998): Illustrierte Flora von Mittel-Europa, Band I, Teil 3, Parey Buchverlag Berlin.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz