Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Pitulník horský (Galeobdolon montanum Pers., Rchb.)

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

(3-)5-7(8) B 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá hluchavkovitá bylina se žlutými květy. Dorůstá výšky 20–65 cm, lodyha je vystoupavá až přímá, nevětvená, roztroušeně až hustě odstále chlupatá. Listy jsou vstřícné, vějčitě okrouhlé až vejčitě kopinaté, až 7 cm dlouhé, pilovitě zubaté. Listeny 4–10 cm dlouhé, 2–3,5krát delší než široké, hrubě pilovitě zubaté. Žluté květy s rezavými skvrnami vyrůstají v lichopřeslenech. Vytváří dlouhé plazivé výběžky. Kvete od května do června.

Ekologie: Stinné, vlhčí, především listnaté lesy (suťové a lužní lesy), křoviny včetně ruderalizovaných. Nitrofyt.

Rozšíření: Evropa, na Z zasahuje po Pyreneje, na JV až na Balkán a do Malé Asie. V ČR se vyskytuje hojně po celém území od nížin do hor.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz