Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea L.)

Čeleď: Gentianaceae - hořcovité

(4)5-8 B~ 3

Geoelement: alpsko-karpatský

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 30–80 cm vysoká. Oddenek zdřevnatělým oddenkem. Lodyha bývá obloukovitě převislá, listy jsou rozloženy po stranách do dvou řad a květy vyrůstají jen na svrchní straně. Na slunci je lodyha přímá, listy křižmostojné a květy vykvétají v úžlabí listů v horní části lodyhy a jsou světle modré, vzácně však i bílé nebo narůžovělé. Kvete od července do září.

Ekologie: Stanovištěm jsou vlhčí horské lesy a lesní lemy. Roste však také na světlých loukách, podél cest, v pásmu od pahorkatin až do subalpínského stupně.

Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy, od východních Pyrenejí po pohoří Balkánu a Malé Asie, na sever zasahuje až do Západních Karpat, Hrubého Jeseníku a Krkonoš (v obou posledně jmenovaných oblastech však zřejmě není původní).

Hořec tolitovitý patří k druhům vyžadujícím zvýšenou pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz