Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris L.)

Čeleď: Dryopteridaceae – kapraďovité

(2)3-8 B~ 3

Geoelement: boreální

Areál: mediteránní – arkticko-alpínský se suboceánickou tendencí

Vytrvalé kapradiny s dlouze plazivým, černohnědým, asi 1 mm silným oddenkem. Listy jsou trojúhelníkovité, 2-3x zpeřené, světle zelené, složené ze 3-6 párů vstřícných lístků.

Ekologie: Stinné lesy, skály, sutě; diagnostický druh bučin. Pouze na kyselých podkladech (vzácně na vápenci na ochuzených půdách). Na vápencových skalách, sutích a opuštěných zdech naopak roste příbuzný bukovník vápencový (G. robertianum).

Rozšíření: Rozšíření: Holarktický druh. V Evropě chybí jen v nejjižnější části. V ČR roste v mezofytiku a oreofytiku po celém území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz