Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Podbělice alpská (Homogyne alpina L., Cass.)

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

(5)6-9 AB 3

Geoelement: alpsko-karpatský

Areál: submediteránní – subtemperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina vysoká až 40 cm s přízemní listovou růžicí. Lodyha je nevětvená, vlnatě chlupatá, zakončena jedním květem. Listy jsou mírně kožovité, okrouhlé, po obvodu vroubkované, čepele při bázi srdčité. Dva lodyžní listy jsou šupinaté. Květní úbory jsou většinou po jednom na lodyze, fialově zbarvené. Kvete od června do srpna.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/ autor Jerzy Opioła.

Foto: E. Hettenbergerová

Ekologie: Horský druh. Preferuje vlhčí lokality. Roste ve smrkových lesích v kosodřevinách, při okrajích lesů a na horských loukách a holích.

Rozšíření: Areál se rozkládá ve vyšších polohách Evropy, zejména ve střední a jižní části kontinentu. U roste téměř ve všech pohraničních pohořích.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://commons.wikimedia.org/wiki/Homogyne_alpina