Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora DC.)

Čeleď: Balsaminaceae – netýkavkovité

Invazní druh

1-3(4) C! 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – submediteránní se subkontinentální tendencí

Jednoletá lysá bylina. Lodyha je přímá, v horní polovině větvená, 30–80 cm vysoká, neojíněná. Rostlina je světle zelená, někdy červenofialově naběhlá. Lodyžní listy jsou střídavé, vejčité až eliptické, ostře zašpičatělé, jemně ostře pilovité s více než 20 špičatými zuby. Světle žluté květy jsou na krátké stopce. Kvete od června do září.

Ekologie: Stinné břehy řek a potoků, podél lesních cest, stinné vlhké lesy, především ruderalizované příměstské lesy, zahrady, parky. Nitrofyt.

Rozšíření: Původní areál druhu se nachází v oblasti západní Sibiře, po západní Mongolsko a západní části Himálaje. Druhotně se netýkavka malokvětá rozšířila do dalších oblastí Asie, Evropy, severní Afriky a Severní Ameriky. V ČR se začala rozšiřovat koncem 19. století z botanických zahrad a zámeckých parků. Dnes běžná po celém území kromě nejvyšších horských poloh.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO, P. eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 496 s. ISBN 8086770176

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz