Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Hrachor černý (Lathyrus niger L., Bernh.)

Čeleď: Fabaceae - bobovité

1-3(4) B 2-3

Geoelement: subpontický

Areál: mediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 40–100 cm vysoká. Lodyhy přímé, 4hranné a rýhované. Listy mají 4–8 párů lístků, které jsou krátce řapíkaté, vejčité. Lístky jsou na vrcholu tupé, zaokrouhlené. Vřeteno je zakončeno tenkým, 2–4 mm dlouhým hrotem. Květenství je s červenofialovými 3–8 květy. Kvete v květnu až červenci. Celá rostlina za sucha černá.

Ekologie: Preferuje humózní, hlinité půdy v sušších teplejších oblastech. Stanovištěm jsou listnaté lesy, křovinaté stráně a lesní lemy. Diagnostický druh svazu Quercion pubescenti-petraeae.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá v Evropě, nejseverněji zasahuje do střední Skandinávie. V jihozápadní části kontinentu pouze roztroušený výskyt. V České republice roste hojně v termofytiku, od prvního do třetího vegetačního stupně, výše jen ojediněle.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1995): Květena ČR IV. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz