Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum L.)

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité

1(2) BD-D 1-2(3)

Geoelement: submediteránní

Areál: mediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 30–50 cm vysoká s dlouhými podzemními plazivými výhonky z nichž vyrůstají lodyhy dvojího typu – květonosné a bezkvěté. Lodyhy jsou chlupaté a poléhavé. Purpurové až azurově modré květy jsou uspořádány ve vrcholových listenatých vijanech. Kvete od dubna do června.

Ekologie: Preferuje především bazické půdy, vysýchavé až čerstvě vlhké, kamenité až hlinité. Vyskytuje se ve světlých listnatých lesích hlavně v teplomilných doubravách, lesních lemech, na výslunných křovinatých stráních, v lesostepních porostech. Indikátor vápnitých půd velmi teplých oblastí.

Rozšíření: Celkové rozšíření zasahuje hlavně jižní a střední Evropu, jih Velké Britanie a Belgie, jižní části Ukrajiny a Ruska. Dále se vyskytuje v Zakavkazí, Malé Asii a v severním Íránu. U nás jen v nejteplejších oblastech v prvním a druhém vegetačním stupni.

Kamejka modronachová patří k ohroženým druhům naší květeny (C3).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz