Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Bika lesní (Luzula sylvatica Hudson, Gaudin)

Čeleď: Juncaceae – sítinovité

(5)6-8 AB 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Trsnatá tráva až 90 cm vysoká. Lodyhy jsou přímé. Listy vyrůstají na bázi lodyhy, přízemní listy jsou až 15 mm široké, lesklé a při okraji dlouze řídce chlupaté. Barva listů. Květenství je vysoké, řídké a rozložité, často mírně převislé. Květy jsou v málo početných skupinách, poslední listen je výrazně kratší než květenství. Kvete od května do června.

Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké humózní lesy (listnaté i jehličnaté) především ve vyšších polohách. Roste často v souvislých porostech. Vyskytuje se také na horských loukách a v horských nivách. Může zasahovat i nad 2000 m n. m.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá ve vyšších polohách Evropy, především v její západní a jižní části. U nás se vyskytuje v okrajových pohořích státu kromě Českého lesa a Bílých Karpat. V Orlických horách je vzácná.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz