Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Devětsil bílý (Petasites albus L.)

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

(4)5-8 BC 4-5

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina se šupinatou lodyhou vysokou za květu do 30 cm a za plodu až 80 cm. Velké, srdčitě okrouhlé listy se objevují až po odkvětu. Květy v hustých hroznovitě uspořádaných úborech, nažloutle bílé. Plodem jsou nažky s chmýrem. Na rozdíl od příbuzného druhu devětsilu lékařského (Petasites hybridus) jsou řapíky listů téměř oblé nebo mírně zploštělé, květy úboru nažloutle bílé.

Ekologie: Roste na vlhkých stanovištích podél vodních toků, na prameništích, v příkopech podél cest apod. především ve vyšších polohách. Preferuje živinami bohatší, humózní půdy s průsakovou vodou a s obsahem štěrku. Upřednostňuje stinná stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí.

Rozšíření: Téměř celá Evropa, kromě jihozápadní části, na severozápadě chybí.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz