Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ploník obecný (Polytrichum commune Hedw.)

Čeleď: Polytrichaceae – ploníkovité

(1)5-8 A 4

Areál: boreálně-montánní, cirkumpolární

Velmi statné, až 0,5 m vysoké tmavozelené mechy. Listy čárkovitě kopinaté, po celém okraji ostře pilovité, vybíhající v krátký hnědý chlup. Štět přes 10 cm dlouhý, silný, nesoucí hranatou tobolku s výrazným krkem.

Ekologie: Ploník obecný roste na rašeliništích, v rašelinných lesích, na vlhkých loukách a při okrajích potoků.

Na kyselých lesních půdách od nížin do hor se můžete běžně setkat s menším ploníkem ztenčeným (Polytrichastrum formosum) a na vrchovištích mezi rašeliníky s drobným ploníkem tuhým (Polytrichum strictum). Všechny druhy ploníků rostoucí v ČR (celkem 11) jsou striktně acidofilní. 

Rozšíření: Kosmopolitně rozšířený druh. V ČR běžný druh výskytem vázaný na příhodná stanoviště.

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBEŠOVÁ, S., MUSIL, Z., NOVOTNÝ, I., PLÁŠEK, V. & ZMSRHALOVÁ, M. (2009): Mechorosty, součást naší přírody. ČSOP, základní organizace Hořepník, Prostějov.

KUČERA, J. & VÁŇA, J. (2005): Příroda: Seznam a červený seznam mechorostů České republiky 2005, Správa ochrany přírody, Praha.

PILOUS, Z. & DUDA, J. (1960): Klíč k určování mechorostů ČSR. Nakladatelství ČSAV, Praha.