Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Věsenka nachová (Prenanthes purpurea L.)

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

4-6 (7) B 3-4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Bylina 50–150cm vysoká s přímou lodyhou, ta je v horní části slabě větvená. Listy jsou sivozelené, lysé, převážně celistvé, objímající lodyhu. Květy nachově fialové, svěšené. Kvete od července do září.

Ekologie: Preferuje půdy středně vlhké až vlhké, humózní, neutrální až slabě kyselé a středně bohaté živinami. Roste ve stinných bučinách a horských smrčinách, typicky na svazích. Indikátor květnatých, slabě acidofilních bučin.

Rozšíření: Evropa od Katalánska, přes pohoří jihovýchodní a střední Francie po Karpaty, na jih na Korsiku, do Bulharska a severního Řecka; Kavkaz. U nás roste roztroušeně ve vyšších polohách, méně ve středních polohách, v nížinách a teplých oblastech chybí.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz