Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis Wenderoth)

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité

1-3 BD 1-2

Geoelement: submediteránní – balkánský

Areál: temperátní se subkontinentální tendencí

Vytrvalá, chlupatá bylina dorůstající 5–30 cm výšky. Lodyha je přímá. Přízemní listy jsou 2–4krát peřenosečné až lichozpeřené, vyvinuté až po odkvětu, od země odstálé. Květy jsou bledě fialové, vzpřímené, otevřené a široce nálevkovité. Kvete od března do května. Plodem je nažka s chlupatým přívěskem. Velmi variabilní druh. Vzácně se vyskytuje také bělokvětá odchylka Pulsatilla grandis f. albiflora (Formánek).

Ekologie: Preferuje teplá, výslunná, bázická stanoviště na skalních i travnatých stepích. Často se vyskytuje v bohatých porostech. Roste v teplých oblastech.

Rozšíření: Těžiště výskytu se nachází v Panonské oblasti odkud zasahuje do střední Evropy a na východ na Ukrajinu. U nás je typickým druhem Severopanonské biogeografické podprovincie.

Koniklec velkokvětý patří mezi silně ohrožené druhy cévnatých rostlin ČR (C2).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm