Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Starček Fuchsův (Senecio ovatus G., M. et Sch., Willd.)

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

(3)4-6(8) C 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina obvykle 40 až 100 cm vysoká s krátkým oddenkem a přímou, rovnoměrně olistěnou a v horní části bohatě větvenou lodyhou. Listy jsou v dolní části lodyhy za květu odumřelé, ve střední části největší, v horní části postupně se zmenšující. Listová čepel je kopinatá s klínovitou bází zúžená v krátký řapík, tmavozelená, lysá, pravidelně zubatá. Největší lodyžní listy jsou 10–20 cm dlouhé, 2–4 cm široké. Úbory 12–25 mm v průměru, složené do bohaté volné chocholičnaté laty. Jazykovité květy v počtu 4–5(–6), s ligulou zlatožlutou, trubkovitých květů 8–14. Plodem je lysá nažka s chmýrem. Druh kvete od července do října.

Ekologie: Roste na vlhkých půdách s různým podkladem na osluněných nebo polostinných stanovištích. Vyskytuje se v lesích, na jejich okrajích a na lesních pasekách ve 4. bukovém až 6. smrko-jedlo-bukovém vegetačním stupni.

Rozšíření: Středoevropský druh. Jeho areál se rozkládá od Francie až po východní Karpaty a od středního Německa a Polska až do severní Itálie. U nás je hojný na většině území, kromě nejteplejších poloh.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz