Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Čistec lesní (Stachys sylvatica L.)

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

(1-)4-6 BC 3-4

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá rostlina 30–120 cm vysoká. Lodyha je vystoupavá až přímá, jednoduchá i větvená, chlupatá. Listy jsou 4–14 cm dlouhé a 2–8 cm široké, dlouze řapíkaté, vstřícné, vejčitě srdčité až srdčité, na vrcholu špičaté, na okraji vroubkovaně pilovité, měkce chlupaté. Květenstvím je lichopřeslen s přibližně 6 květy. Kalich je pravidelný, hustě žláznatě chlupatý, kališní cípy trojúhelníkovité. Koruna je dvoupyská, červenofialová s bílou kresbou. Plodem je tvrdka. Kvete od června do září.

Ekologie: Druh preferuje stinná a vlhčí stanoviště na neutrálních až slabě kyselých půdách. Roste v lesích, na pasekách a v křovinách od nížin do hor.

Rozšíření: Souvislý areál druhu se rozkládá Británie a Pyrenejí až po Kavkaz a Ural a od jižní Skandinávie až po jižní Evropu. Izolovaně se vyskytuje ve Španělsku, Malé Asii, Íránu a Střední Asii. Byl zavlečen do Severní Ameriky a na Nový Zéland.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz