Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kavyl Ivanův (Stipa pennata L.)

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

1-2 B-BD 1-2

Rostlina vysoká 30–70 cm vysoká, hustě trsnatá, stébla přímá. Čepele listů lysé až 2,5 mm široké. Za sucha jsou čepele listů svinuté, za vlhka ploché. Lata z jednokvětých klásků, klásky na bázi se dvěma úzce kopinatými plevami. Kvete od května do června. Plodem je obilka.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/ autor Sten Porse.

Ekologie: Druh stepí a lesostepí. Roste na suchých výslunných stráních především v prvním a druhém vegetačním stupni.

Rozšíření: Areál se rozkládá ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na jižní Sibiři a ve Střední Asii. V severní Evropě zasahuje až na jih Švédska. U ČR roste v nejteplejších oblastech nížin a pahorkatin.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://commons.wikimedia.org/wiki/Stipa_pennata