Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kýchavice bílá Lobelova

(Veratrum album subsp. Lobelianum Bernh.)

Čeleď: Melanthiaceae – kýchavicovité

(4)6-8 B 4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající 50–150 cm.  Lodyha je přímá, hustě olistěná. Listy jsou střídavé, eliptické až kopinaté. Zelení květy jsou uspořádány v bohaté vrcholové latě, která má až 15 mm v průměru. Kvete od června do srpna. Plodem je tobolka.

Ekologie: Stanovištěm jsou horské louky a pastviny, stupeň kosodřeviny a světlé lesy. Podél toků sestupuje do podhůří.

Je diagnostickým druhem třídy Mulgedio-Aconitetea, svazu Calamagrostion villosae, Calamagrostion arundinaceae, Salicion silesiacae, Adenostylion alliariae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii.

Rozšíření: Druh má eurasijský areál, je nesouvisle rozšířený v rozsáhlé oblasti od Pyrenejského poloostrova až po Japonsko. U nás se vyskytuje v horách Sudet a v Karpatech.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. ed. (2010): Květena ČR VIII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz