Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Praktikum z obecné genetiky

Praktikum z obecné genetiky – úvodní stránka

Tiráž

Praktikum z obecné genetiky

Multimediální elektronický výukový materiál

Lízal, Pavel

3. aktualizované vydání
První vydání v roce 2009

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2012

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Marykovy Univerzity, Brno 2012

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2009–2012 Masarykova univerzita

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
ÚEB Biol, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.