Titulní strana interaktivních manuálů
RNDr. Pavel Lízal, Ph. D., Přírodovědecká fakulta MU Brno
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, 2007