2.1 Instalace R

Návod k instalaci a instalační soubory jsou ke stažení zdarma na https://cran.r-project.org/.

2.1.1 Windoze

Instalace ve Windows je jednoduchá. Mimo jiné ji ukazuje tento tutoriál: http://youtu.be/Ohnk9hcxf9M

Určité problémy mohou vzniknout, pokud máte v cestě ke svému domovskému adresáři mezery a písmena s háčky a čárkami. (Těm je však lepší se vyhnout vždy.) Pokud by standardní cesty kvůli mezerám, háčkům a čárkám nefungovaly, je možné nastavit jiné cesty, viz dále.

2.1.2 Linux

V mnoha distribucích Linuxu je R obsaženo přímo ve standardních repositářích, a to včetně knihoven. Doporučuji tyto balíky neinstalovat. Rozumnější je přidat si do repositářů CRAN a nainstalovat pouze jádro R a knihovny, které jsou tam v binární podobě. Ostatní knihovny si nainstalujete přímo v R. Tak budete mít vždy aktuální verzi systému. V Ubuntu vše funguje dobře.

V Linuxu používá R k maticovým výpočtům standardní numerickou knihovnu BLAS. Existuje několik verzí této knihovny, které se od sebe velmi výrazně liší výkonem – zejména tím, zda dokáží využít více jader procesoru. Doporučuji nainstalovat knihovnu OpenBLAS, která je v současnosti nejvýkonnější. Výrazně tak zrychlíte minimálně odhad ekonometrických modelů.

V Ubuntu stačí nainstalovat balíky libopenblas-base a libopenblas-dev. Nově nainstalovaný OpenBLAS by se měl automaticky použít. Která verze BLAS se použije, můžete ručně nastavit pomocí

sudo update-alternatives --config libblas.so.3 # vyberte OpenBLAS
sudo update-alternatives --config liblapack.so.3

Detaily viz http://blog.nguyenvq.com/blog/2014/11/10/optimized-r-and-python-standard-blas-vs-atlas-vs-openblas-vs-mkl/.