4.8 Práce se soubory a adresáři v R

Význam a použití níže uvedených funkcí si zjistěte v jejich dokumentaci.

4.8.1 Zjištění a změna pracovního adresáře

getwd()
setwd(dir)

4.8.2 Seznam existujících souborů apod.

list.files()
dir()
list.dirs()

4.8.3 Vytváření, mazání souborů apod.

file.create(..., showWarnings = TRUE)
file.exists(...)
file.remove(...)
file.rename(from, to)
file.append(file1, file2)
file.copy(from, to, overwrite = recursive, recursive = FALSE,
          copy.mode = TRUE, copy.date = FALSE)
file.symlink(from, to)
file.link(from, to)

4.8.4 Vytváření, mazání adresářů apod.

dir.exists(paths)
dir.create(path, showWarnings = TRUE, recursive = FALSE, mode = "0777")
Sys.chmod(paths, mode = "0777", use_umask = TRUE)
Sys.umask(mode = NA)