Filmový kurýr

(1927 – 1944)

Pod názvem Filmový kurýr vycházel na začátku roku 1922 týdeník, který vydávali Igor Kouša a Rudolf Myzet v souvislosti s přípravou a propagací Koušova Filmového almanachu, toto periodikum ale ještě nemá se zde prezentovaným periodikem nic společného.

Nový časopis téhož názvu založil Josef Koza (který předtím vydával např. satirický časopis Trn a filmové časopisy Filmový svět /od r. 1921/ a Kino /od 1931/) 14. dubna 1927, a to nejprve jako čtrnáctideník, poté od 3. března 1928 s týdenní periodicitou. V pozici odpovědného redaktora vystřídal Kozu na krátkou dobu Jaroslav Menčík (od 12. listopadu 1927 do 3. března 1928), následně Otto Fischer. Filmový kurýr vycházel od března 1928 i jako příloha legionářského deníku Národní osvobození. Koza vydával také německojazyčný Prager Film-Kurier, který vycházel nejprve v období 1927-1929, pak po přerušení opět od roku 1933 do roku 1936.

Od 24. října 1930 byl Filmový kurýr tiskovým orgánem Zemského svazu kinematografů v Čechách a odpovědným redaktorem se stal Jiří Havelka. Poté vycházel jako orgán ústředních organizací filmového oboru, tedy Filmového ústředí v Čechách a na Moravě (od 25. 8. 1939), Výboru plnomocníků filmového oboru v Čechách a na Moravě (od 24. 11. 1939), od 21. 2. 1941 se pak vydavatelem časopisu stalo Českomoravské Filmové ústředí, jehož nařízení začala být od 4. dubna 1941 vydávána ve Věstníku Českomoravského ústředí, přičemž tento Věstník vycházel jako příloha Filmového kurýra. Časopis vycházel v pátek a jeho cena začínala na 40 haléřích, po krátkodobém poklesu na 30 hal. stál od roku 1928 až do roku 1940 padesát hal., poté až do jeho zániku v srpnu 1944 jednu korunu. Poslední číslo vyšlo 25.8.1944, podle tvrzení odpovědného redaktora Filmového Kurýra Jiřího Havelky bylo vydávání zastaveno v obraně před tlakem německé okupační správy na zavedení česko-německé jazykové úpravy.

Filmový kurýr se stal nejvýznamnějším oborovým časopisem, po velkou část protektorátního období (Český filmový zpravodaj vedený Quido E. Kujalem vycházel do února 1942) pak oborovým časopisem jediným (pokud nepočítáme tzv. filmovou korespondenci Pressa, kerá vycházela už od roku 1930, či německojazyčnou korespondenci Presse-Dienst der Böhmisch-Mährischen Filmzentrale, kterou ovšem Českomoravské filmové ústředí vydalo na přelomu let 1941/42 jen dvakrát).

Tato bibliografická databáze zpracovává čísla Filmového kurýra, která vyšla v období Protektorátu Čechy a Morava, konkrétně tedy od 17. 3. 1939 (číslo 11, roč. 13) do 25. 8. 1944 (číslo 34, roč. 18), kdy časopis přestává vycházet. Umožňuje vyhledávání podle data vydání, autora (resp. šifer) a klíčového slova. Obsahové informace se snaží ve zkratce a bez jakékoli snahy o interpretaci či hodnocení zachytit obsah dokumentu a poskytnout tak uživateli rychlou orientaci v tématech, kterým se časopis v daném období věnoval. Databáze zachycuje jak všechny delší informativní, diskuzní či esejistické texty, tak pravidelné rubriky, vynechávána jsou pouze krátká, čistě faktografická či reklamní sdělení. Pokud je uživatel databáze v okamžiku jejího procházení současně přihlášen jako uživatel knihovny Národního filmového archivu, stačí kliknout na ikonku v pravém sloupci a otevře se mu příslušný dokument v systému Kramerius.

Tato databáze chce nabídnout jak možnost tematického vyhledávání pomocí klíčových slov, tak sledování publikační aktivity konkrétních autorů. Cílem je především zefektivnění badatelské práce s tímto publikovaným pramenem, který je klíčovým východiskem pro výzkum filmového průmyslu v protektorátním období. Současně jsme přesvědčeni, že krátké anotace textů, možnosti vícenásobného filtrování obsahu, operativnost vyhledávání a možnost okamžitého přechodu k vybranému textu vytváří novou kvalitu při digitalizaci pramenů: díky tomu bude databáze schopná nejen zodpovědět otázky, se kterými k ní zkušený badatel, student či laický zájemce přistupuje, ale může produkovat i nová témata a nové otázky.

Vznik této databáze byl podpořen Stipendijním programem podpory e-learningu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/FF-ELEARN/1725/2018) a Grantovou agenturou České republiky (projekt Česká filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního transferu; GA16-13375S).

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

Vznik této databáze byl podpořen Stipendijním programem podpory e-learningu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/FF-ELEARN/1725/2018) a Grantovou agenturou České republiky (projekt Česká filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního transferu; GA16-13375S).

Tiráž

Filmový kurýr: bibliografická databáze

Multimediální elektronický výukový materiál

Skopal, Pavel | Holéczyová, Zuzana | Hrichová, Karolína | Karšulínová, Veronika | Pešák, Lukáš | Schnelly, Dominik | Tůmová, Kateřina | Vadas, Daniel

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2017–2020 Masarykova univerzita