Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2004 jaro2004
Složky
EVS116 Financování EU EVS116
EVS117 Politické systémy přistupujících zemí EVS117
EVS120 Vnější vztahy EU EVS120
HEN575 Bioetika HEN575
HEN906 Četba ze sociologie HEN906
MVE104 Politiky v EU MVE104
MVE109 Instituce EU MVE109
MVE712 Rozšiřování ES/EU MVE712
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ136 Democratization, Development and the Non-orthodox Theories of International Relations MVZ136
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL151 Politika a informační technologie POL151
POL188 Komunismus v ČR POL188
POL190 Komunální politika POL190
POL209 Politická teorie sociálních hnutí POL209
POL211 Národní identita v postkomunistických zemích POL211
POL212 Rok 2003 - volby a referenda POL212
POL213 Volby a systémy politických stran POL213
POL214 Albánský národní stát POL214
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL439 Komparativní analýza (workshop) POL439
POL440 Moderní politické teorie POL440
POL459 Skandinávská politika POL459
POL703 Metodologie politologie POL703
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
PSYP Postupová zkouška PSYP
PSY103 Vývojová psychologie I PSY103
PSY106 Obecná psychologie - prožívání, jednání PSY106
PSY108 Sociální psychologie II PSY108
PSY117 Statistická analýza dat v psychologii PSY117
psy125 Consciousness studies psy125
PSY128 Psychologie v běžném životě PSY128
psy160 Psychologie barev psy160
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY439 Kritická psychologie PSY439
PSY454 Statistická analýza dat PSY454
PSY464 Změněné stavy vědomí PSY464
PSY706 Obecná psychologie - prožívání, jednání PSY706
PSY707 Sociální psychologie I (sociální kognice) PSY707
SOC103 Obecná sociologická teorie SOC103
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC133 Sociologie kultury SOC133
SOC150 Úvod do sociální antropologie SOC150
SOC404 Sociologie chudoby SOC404
SOC405 Občanská společnost a veřejná sféra SOC405
SOC432 Populační studia SOC432
SOC434 Analýza dat-multivariační statistické metody SOC434
SOC463 Changing Concepts in and of Cultural Anthropology SOC463
SOC703 Obecná sociologická teorie (II. ročník) SOC703
SOC731 Veřejnost a občanská společnost (III. ročník) SOC731
SOC916 TOS - Etnika a minoritní skupiny SOC916
SOC917 TOS - Marginalizace a marginalizované skupiny SOC917
SPP103 Teorie a metody sociální práce SPP103
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci SPP111
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP219
SPP315 Metodologie vědy pro Sociální politiku a sociální práci SPP315
SPP622 Etika v práci s lidmi SPP622
ZUR534 Revue pro média ZUR534
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.