Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2006 jaro2006
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS155 Partyzáni a guerilla BSS155
BSS156 Organizovaný zločin BSS156
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS164 United Nations Peacekeeping BSS164
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS191 Války 21. století BSS191
ENS108 Ekologie krajiny ENS108
ENS117 Metodologické základy environmentálních studií ENS117
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP406 Czech Politics EUP406
EVS104 Evropská integrace EVS104
EVS105 Instituce EU EVS105
EVS116 Financování EU EVS116
EVS117 Politické systémy přistupujících zemí EVS117
EVS121 Strukturální fondy a euroregionalismus EVS121
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS704 Evropská integrace II. EVS704
EVS706 Politické systémy západovevropských zemí EVS706
EVS711 Politické systémy zemí východní Evropy EVS711
EVS712 Politiky v EU EVS712
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
EVS805 Politiky v EU EVS805
GEN125 Gender a média GEN125
HEN428 Metodologické aspekty HEN HEN428
HEN437 Hospodaření v krajině HEN437
MVE109 Instituce EU MVE109
MVE403 Strategická studia a bezpečnost MVE403
MVE404 Organizované zájmy v EU MVE404
MVE407 Utváření moderní politiky ve střední Evropě MVE407
MVE441 Geopolitika: teorie a případové studie MVE441
MVE447 Analýza policy MVE447
MVE711 Úvod do bezpečnostní politiky MVE711
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost MVZ123
MVZ126 Vojenské konflikty 20. století MVZ126
MVZ130 Vybrané problémy mezinárodních organizací MVZ130
MVZ132 Profesionální komunikace jako efektivní nástroj řízení politického procesu MVZ132
MVZ148 Rakouská zahraniční politika MVZ148
MVZ158 Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války MVZ158
MVZ162 Zahraniční politika Ruské federace MVZ162
MVZ164 Objektivita, pravda a věda v mezinárodních vztazích MVZ164
MVZ703 Dějiny mezinárodních vztahů II. MVZ703
MVZ704 Mezinárodní politika MVZ704
MVZ707 Teorie mezinárodních vztahů II. MVZ707
MVZ708 Československá zahraniční politika MVZ708
MVZ711 Mezinárodně-politické postavení střední Evropy MVZ711
MVZ712 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ712
MVZ801 Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1914 MVZ801
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
MVZ805 Česká zahraniční politika MVZ805
MVZ806 Mezinárodní organizace MVZ806
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL150 Slovenská politika POL150
POL188 Komunismus v ČR POL188
POL190 Komunální politika POL190
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL209 Politická teorie sociálních hnutí POL209
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL254 Evropská a komparativní vzdělávací politika POL254
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL262 Politologické aspekty ústavního práva POL262
POL264 Volby 2006, volební marketing v ČR POL264
POL265 Masové politické protesty POL265
POL266 Kriminální politika POL266
POL267 Mezinárodní společenství a konflikty na Balkáně POL267
POL268 Political Systems in South-Eastern Europe POL268
POL269 Zpravodajské služby v demokracii POL269
POL271 Nacionalizmus v politickej teorii POL271
POL276 Volební inženýrství POL276
POL407 Zájmové skupiny POL407
POL439 Komparativní analýza (workshop) POL439
POL440 Moderní politické teorie POL440
POL457 Komparativní analýza bezpečnostní politiky POL457
POL476 Teorie postsovětské politiky POL476
POL477 Volby a systémy politických stran POL477
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
POL733 Metodologie politologie POL733
POL734 Politická filosofie 20. století POL734
POL737 Politický systém ČR II. POL737
POL738 Politické systémy demokratických zemí I. POL738
POL742 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL742
PSY102 Základy psychologie osobnosti PSY102
PSY103 Vývojová psychologie I PSY103
psy140 Poznání a sebepoznání osobnosti - zkušenostní seminář psy140
PSY155 Základy psychologie tvořivosti PSY155
PSY178 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY178
PSY212 Psychologie zvuku PSY212
PSY222 Úvod do politické psychologie PSY222
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY421 Modelování dynamických systémů PSY421
PSY423 Konkrétní psychologie osobnosti PSY423
PSY424 Logoterapie a existenciální analýza PSY424
PSY426 Aktuální otázky psychologie PSY426
PSY434 Rogersovský přístup v psychoterapii a poradenství PSY434
PSY439 Kritická psychologie PSY439
PSY443 Teorie a praxe práce se skupinou PSY443
PSY479 Psychometrika PSY479
PSY485 Subjektivita a diskurzivní analýza PSY485
PSY702 Základy psychologie osobnosti PSY702
PSY747 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY747
PSY748 Člověk v obtížných životních situacích PSY748
SAN302 Výzkumné metody I: terénní výzkum a etnografie SAN302
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC109 Demografie SOC109
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC122 Sociologie náboženství SOC122
SOC422 Modernizace, sekularizace a sociální integrace SOC422
SOC709 Demografie (KS) SOC709
SOC732 Sociologie rodiny (KS) SOC732
SOC733 Sociologie kultury (KS) SOC733
SPP206 Mediace SPP206
SPP321 Základy ekonomie SPP321
SPP332 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP332
SPP406 Služby pro seniory SPP406
SPP409 Metody v sociální práci II makro SPP409
SPP417 Supervize SPP417
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP705 Metodologie výzkumu v sociální politice a v sociální práci SPP705
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP807 Etika v práci s lidmi SPP807
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 STISK -- cvičné médium I (dílna) ZUR109
ZUR112 Žurnalistická praxe ZUR112
ZUR130 Úvod do zpravodajství - dílna ZUR130
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR238 Regionální média ZUR238
ZUR268 Revue pro média I. ZUR268
ZUR272 Rozhlasový dokument ZUR272
ZUR275 Revue pro média II. ZUR275
ZUR284 Média, globalizace a proměny identity ZUR284
ZUR286 Sociální teorie nových médií ZUR286
ZUR287 Fotografie a narcismus ZUR287
ZUR292 Reklama ZUR292
ZUR302 Digitální vizuální kultura II ZUR302
ZUR323 Tvorba odborného textu: formální esej (DIG) ZUR323
ZUR325 Média a náboženství ZUR325
ZUR326 Diskurzivní analýza ZUR326
ZUR403 Hypermédia ZUR403
ZUR404 Etika a média ZUR404
ZUR409 Televize a její publikum v každodenní perspektivě + Ratingová analýza ZUR409
ZUR525 Mediální systém USA ZUR525
ZUR534 Revue pro média I. ZUR534
ZUR537 Revue pro média II. ZUR537
ZUR704 Teorie masové komunikace I ZUR704
ZUR707 Úvod do digitálních médií ZUR707
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.