Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2010 jaro2010
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS155 Partyzáni a guerilla BSS155
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS162 Zpravodajské služby v demokracii BSS162
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS404 Výzkum konfliktu BSS404
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS409 Bezpečnostní praxe BSS409
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS456 Conflict Management BSS456
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
BSS461 Rozpad států BSS461
BSS463 Komparativní trestní politika BSS463
BSS464 Strategické vedení BSS464
ENS117 Metodologické základy environmentálních studií ENS117
ENS238 Zakládání firmy ENS238
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP423 Human Evolution and International Politics EUP423
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS009 Strukturování evropského prostoru EVS009
EVS104 Evropská integrace EVS104
EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU EVS122
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS151 Politiky v EU EVS151
EVS162 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS162
EVS404 Evropské bezpečnostní a obranné koncepty EVS404
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
EVS805 Politiky v EU EVS805
GEN104 Metodologie výzkumu genderové problematiky GEN104
GEN133 Gender v mediální praxi GEN133
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky GEN504
GEN533 Gender v mediální praxi GEN533
HMV415 Energetická bezpečnost HMV415
MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů MVZ001
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ135 Mezinárodní ekonomické organizace MVZ135
MVZ180 Česká armáda v zahraničních misích MVZ180
MVZ403 Strategická studia a bezpečnost MVZ403
MVZ443 Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruska MVZ443
MVZ444 Energetická bezpečnost ČR MVZ444
MVZ450 Human Evolution and International Politics MVZ450
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
MVZ805 Česká zahraniční politika MVZ805
POL005 Teorie politických stran POL005
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL021 Analýza a typologie stranických systémů POL021
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL026 Komparativní strategie POL026
POL027 Úvod do analýzy kvantitativních dat POL027
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL189 Vztah státu a církví POL189
POL190 Komunální politika POL190
POL231 Debatování POL231
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL254 Evropská a komparativní vzdělávací politika POL254
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL276 Volební inženýrství POL276
POL279 Skandinávská politika POL279
POL281 Evropeizace české politiky POL281
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL289 Koaliční vládnutí v Evropě POL289
POL290 Politická participace a volební chování POL290
POL295 Kdo rozhoduje v českých politických stranách POL295
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL320 Politika a média ve Velké Británii POL320
POL321 Political system of the Republic of Poland POL321
POL407 Zájmové skupiny a sociální hnutí POL407
POL440 Moderní politická filosofie POL440
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Koncepty a metodologie v politologii POL494
POL506 Lidsko-právní studia POL506
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL508 Politické chování POL508
POL509 Prostorová analýza voleb POL509
POL510 Volební kampaně POL510
POL553 Speechwriting POL553
POL703 Metodologie politologie POL703
POL704 Politická filosofie 20. století POL704
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL726 Úvod do bezpečnostních studií POL726
POL728 Politický extremismus a radikalismus POL728
PSY178 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY178
PSY259 Základy psychometriky PSY259
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY479 Psychometrika PSY479
PSY747 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY747
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC118 Work and Family SOC118
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology SOC119
SOC158 Akademické debatování pro sociology SOC158
SOC160 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC160
SOC195 Mestá a sociálna zmena SOC195
SOC216 Seminář k bakalářské práci (Vido) SOC216
SOC405 Občanská společnost a veřejná sféra SOC405
SOC423 Náboženství v soudobém světě: koncepty a problémy SOC423
SOC427 Diskurs, moc a vládnutí SOC427
SOC469 Národní stát a migrace v globalizovaném světě SOC469
SOC553 Dohled a identita SOC553
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC709 Demografie SOC709
SOC717 Sociologie modernizace: náboženství a sekularizace SOC717
SOC722 Politická sociologie SOC722
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC756 Research Methods in Sociology SOC756
SOC774 Nation state and migration in a globalized world SOC774
SOC814 Seminář k bakalářské práci (komb.) (Vido) SOC814
SOC910 Seminář k disertačním projektům SOC910
SPP003 Evaluace 1 SPP003
SPP006 Teorie sociální politiky 1 SPP006
SPP007 Evaluace v SPSP 2 SPP007
SPP119 Metody a techniky výzkumu pro SPSP SPP119
SPP135 Komunikace a stigma SPP135
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP209 Sociální deviace SPP209
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP219
SPP401 Lokální sociální politika SPP401
SPP404 Ekonomika sociálního státu II SPP404
SPP409 Metody v sociální práci - makro SPP409
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP454 Workshop on Social, Political and Welfare Values SPP454
SPP456 Workshop on Social, Political and Welfare Values SPP456
SPP460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPP460
SPP506 Sociální politika zemí střední Evropy SPP506
SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP701
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP720 Sociální práce s rodinou SPP720
SPP803 Přístup k práci s klientem a kultura organizace SPP803
SPP810 Evaluační výzkum SPP810
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR158 Současná vizuální kultura ZUR158
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky ZUR202
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR273 Základy digitální fotografie ZUR273
ZUR314 Seminář k odborné praxi ZUR314
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR350 Making News ZUR350
ZUR351 Reading and Interpreting Agenda Setting Theory as an Approach to Mass Media Content Analysis ZUR351
ZUR354 Community Media ZUR354
ZUR355 British Cultural Studies ZUR355
ZUR356 Sociální media - teorie a praxe ZUR356
ZUR362 Televizní magazín (dílna) ZUR362
ZUR364 Multimédia v éře mobilní komunikace ZUR364
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR367 Audio a video ZUR367
ZUR368 On-line žurnalistika ZUR368
ZUR369 Podcasting (audio žurnalistika) ZUR369
ZUR370 Internet Radio ZUR370
ZUR371 Videožurnalistika ZUR371
ZUR372 Web TV ZUR372
ZUR381 Odvětvové zpravodajství ZUR381
ZUR403 Hypermédia ZUR403
ZUR551 Stylistika - argumentace vs. manipulace (dílna) ZUR551
ZUR563 British Cultural Studies ZUR563
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR566 Televizní magazín (dílna) ZUR566
ZUR567 Analyzing Media Texts ZUR567
ZUR707 Úvod do digitálních médií ZUR707
ZUR709 Mediální projekt ZUR709
ZUR718 Management a marketing médií ZUR718
ZUR767 Úvod do metodologie mediálního výzkumu ZUR767
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.