Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2013 jaro2013
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS155 Partyzáni a guerilla BSS155
BSS156 Organizovaný zločin BSS156
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS176 Popularizace bezpečnostní problematiky BSS176
BSS177 Environmentální bezpečnost BSS177
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS193 Ochrana obyvatelstva BSS193
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS453 Privatizace bezpečnosti BSS453
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS456 Conflict Management BSS456
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
BSS461 Rozpad států BSS461
BSS463 Komparativní trestní politika BSS463
BSS464 Strategické vedení BSS464
BSS465 Politická korupce BSS465
ENS104 Základy geografie ENS104
ENS117 Metodologické základy environmentálních studií ENS117
ENS204 Ochrana biodiverzity ENS204
ENS264 Šetrné metody hospodaření v krajině ENS264
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS009 Strukturování evropského prostoru EVS009
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS143 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS143
EVS161 Seminář k problematice institucí EU EVS161
EVS162 Současná Evropská unie EVS162
EVS169 Deutschland und EU EVS169
EVS171 Krizový management EU EVS171
EVS173 Příprava na zaměstnání ve strukturách EU EVS173
EVS175 Demokratizace evropských zemí ve dvacátém století EVS175
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS424 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS424
EVS428 Politika a společnost v západní Evropě po roce 1945 EVS428
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
FSS920 Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) FSS920
GEN149 Gender, Popular Culture & Youth Culture GEN149
HEN428 Metodologické aspekty environmentálních studií HEN428
HEN580 Současná kulturní dimenze přírody a krajiny HEN580
HEN622 Environmentální sociologie HEN622
HMV402 Mezinárodní politická ekonomie HMV402
HMV420 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie HMV420
HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice HMV423
MEB403 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB403
MEB414 Energetická bezpečnost Ruska a Asie MEB414
MEB416 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I MEB416
MEB417 Transatlantické vztahy a energetická bezpečnost MEB417
MEB418 Energy Security of Visegrad Countries MEB418
MEB419 Firemní praxe I. – energetická bezpečnost MEB419
MEB422 Stáž MEB422
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ403 Strategická studia a bezpečnost MVZ403
MVZ409 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie MVZ409
MVZ416 Radikalismus na Blízkém východě MVZ416
MVZ427 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje MVZ427
MVZ428 Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů MVZ428
MVZ470 Řešení konfliktů MVZ470
MVZ473 European Security Governance: Challanges and Evolution MVZ473
MVZ474 Corruption: Global Risks & Responses MVZ474
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL030 Typologie a klasifikace v politologickém výzkumu POL030
POL109 Politické systémy POL109
POL112 Teorie demokracie a politické doktríny POL112
POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 POL118
POL150 Slovak Politics POL150
POL190 Komunální politika POL190
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL276 Volební inženýrství POL276
POL279 Skandinávská politika POL279
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL289 Koaliční vládnutí v Evropě POL289
POL327 Politický systém Španělska POL327
POL330 Politika v Rusku POL330
POL334 Turkey`s Journey to the West POL334
POL338 Politický systém Číny POL338
POL342 Zmar a vzestup demokracie v jižní Evropě POL342
POL345 Local Decision Making POL345
POL346 Polish Nationalism after 1989 POL346
POL407 Zájmové skupiny a sociální hnutí POL407
POL440 Moderní politická filosofie POL440
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL476 Teorie postsovětské politiky POL476
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Koncepty a metodologie v politologii POL494
POL498 Rozhodování ve veřejné sféře POL498
POL506 Lidsko-právní studia POL506
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL508 Politické chování POL508
POL509 Prostorová analýza voleb POL509
POL510 Volební kampaně POL510
POL553 Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza POL553
POL561 Opozice v nedemokratických a hybridních režimech POL561
POL565 Experimentální politologie POL565
POL567 Turkey`s Journey to the West POL567
POL573 Politická modernizace v jihoamerických a jihoasijských zemích POL573
POL574 Konstitucionalismus POL574
POL576 Krizová komunikace a krizový management v politice POL576
POL577 Branding v politice POL577
POL578 Pracovní stáž POL578
POL579 Polish Nationalism after 1989 POL579
POL703 Metodologie politologie POL703
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
POL713 Systémy politických stran II. POL713
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví PSY262
PSY273 Youth Development PSY273
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY520 Profesní diagnostika a personalistika PSY520
PSY702 Psychologie osobnosti PSY702
SOCs301 Teoretická sociologie SOCs301
SOCs302 Oborová sociologie I SOCs302
SOCs303 Oborová sociologie II SOCs303
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC212 Seminář k bakalářské práci (Vašečka) SOC212
SOC212a Projekt k bakalářské práci (Vašečka) SOC212a
SOC216 Seminář k bakalářské práci (Vido) SOC216
SOC216a Projekt k bakalářské práci (Vido) SOC216a
SOC470 Writing Sociology SOC470
SOC482 Seminář k diplomové práci (Vašečka) SOC482
SOC486 Seminář k diplomové práci (Vido) SOC486
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC575 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575
SOC575a Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575a
SOC577 Population Change in Contemporary Europe SOC577
SOC581 The Current Research agendas in Cultural Sociology SOC581
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC723 Symbolické formování hranic- sociologie ne/čistoty SOC723
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC749 Thesis Project SOC749
SOC758 Statistical Data Analysis with SPSS SOC758
SOC759 Thesis Writing Seminar SOC759
SOC774 Nation State and Migration in a Globalized World SOC774
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC787 Foundations of Cultural Sociology SOC787
SOC790 Sociology of Mass Culture SOC790
SOC814a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Vido) SOC814a
SPP001 Teorie sociální politiky 2 SPP001
SPP022 Presentation and feedback to the part of dissertation at international workshop OPVK SPP022
SPP102 Sociální politika SPP102
SPP103 Teorie a metody sociální práce SPP103
SPP115 Odborná praxe a supervize II, individuální SPP115
SPP126 Odborná praxe a supervize II, individuální SPP126
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP209 Sociální deviace SPP209
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP219
SPP220 Thanatologie SPP220
SPP280 Metodologie závěrečné práce SPP280
SPP406 Služby pro seniory SPP406
SPP409 Metody v sociální práci - makro SPP409
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPP460
SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP701
SPP709 Sociální problematika menšin SPP709
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP719 Posouzení životní situace klienta SPP719
SPP730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPP730
SPP798 Metodologie závěrečné práce SPP798
SPP807 Etika v práci s lidmi SPP807
SPP810 Evaluační výzkum SPP810
SPP821 Tvorba a implementace veřejných programů SPP821
SPP898 Metodologie diplomové práce SPP898
SPR102 Sociální politika SPR102
SPR103 Teorie a metody sociální práce SPR103
SPR115 Odborná praxe a supervize II, individuální SPR115
SPR136 Rodinná politika SPR136
SPR142 Přístupy k práci s menšinami SPR142
SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR146
SPR156 Praxe a supervize v sociální práci SPR156
SPR205 Logoterapie a existenciální analýza SPR205
SPR208 Sociální zabezpečení SPR208
SPR209 Sociální deviace pro SPR SPR209
SPR219 Sociologie pro SPR SPR219
SPR220 Thanatologie SPR220
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR401 Lokální sociální politika SPR401
SPR406 Služby pro seniory SPR406
SPR409 Metody v sociální práci - makro SPR409
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR435 Teorie organizace a řízení SPR435
SPR457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky SPR457
SPR460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPR460
SPR462 Sociální práce a náboženství SPR462
SPR466 Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology SPR466
SPR468 Blok expertů SPR468
SPR504 Projektování institucí sociální práce SPR504
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR600 Field-work and Supervision SPR600
SPR701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPR701
SPR709 Sociální problematika menšin SPR709
SPR711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPR711
SPR719 Posouzení životní situace klienta SPR719
SPR730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR730
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR819 Reflexivita v sociální práci SPR819
SPR821 Tvorba a implementace veřejné politiky SPR821
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VPL102 Sociální politika VPL102
VPL136 Rodinná politika VPL136
VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu VPL160
VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL161
VPL208 Sociální zabezpečení VPL208
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL401 Lokální sociální politika VPL401
VPL402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu VPL402
VPL404 Ekonomika sociálního státu VPL404
VPL406 Služby pro seniory VPL406
VPL409 Metody v sociální práci - makro VPL409
VPL435 Teorie organizace a řízení VPL435
VPL457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky VPL457
VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL462
VPL464 Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology VPL464
VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku VPL465
VPL504 Projektování institucí sociální práce VPL504
VPL506 Sociální politika zemí střední Evropy VPL506
VPL598 Metodologie závěrečné práce VPL598
VPL807 Etika v práci s lidmi VPL807
VPL810 Evaluační výzkum VPL810
VPL821 Tvorba a implementace veřejných programů VPL821
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898