Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2016 jaro2016
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS106 Krizový management BSS106
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
EGO405 Comparative Politics of EU countries EGO405
EGO406 Transformation of Central and Eastern Europe EGO406
EGO424 Europe and Global Politics EGO424
ENS117 Úvod do metodologie ENS117
ENS282 Politika, ideologie a životní prostředí ENS282
ENS292 Cílové skupiny občanské angažovanosti v ochraně přírody a životního prostředí ENS292
ESS413 Energy Law ESS413
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS006 Prezentace vědecké práce EVS006
EVS009 Strukturování evropského prostoru EVS009
EVS107 Politiky v EU EVS107
EVS186 EU Elections and Public Opinion EVS186
EVS403 Organizované zájmy v EU EVS403
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
EVS426 Jazz a politika v Evropě 1930-1950 EVS426
EVS450 Evropská unie a lidská práva EVS450
HEN656 Developing an eco-social enterprise HEN656
HEN657 Cílové skupiny občanské angažovanosti v ochraně přírody a životního prostředí HEN657
HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů HMV401
MEB403 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB403
MVZ006 Prezentace vědecké práce MVZ006
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ123 NATO v evropské bezpečnostní architektuře MVZ123
MVZ222 Diplomatický protokol MVZ222
MVZ238 Introduction to Political Analysis MVZ238
MVZ241 Democracy, the state and conflict in Africa MVZ241
MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů MVZ405
MVZ492 Introduction to research design and analysis MVZ492
POL367 Transformační spolupráce v praxi: jak, kde a proč podporovat demokratizaci POL367
POL368 Modern Authoritarianism: Undemocratic Rule in the 21st Century POL368
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL580 Výzkum demokratizace POL580
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) PSY413
PSY530 Parent-Child Relations PSY530
SAN102 Kritická interpretace náboženství SAN102
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC109 Demografie SOC109
SOC142 Sociologie města SOC142
SOC538 Seminář k diplomové práci se zaměřením na Urbánní studia SOC538
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC575a Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575a
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC776 Writing Sociology SOC776
SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP701
SPP709 Sociální problematika menšin SPP709
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP807 Etika v práci s lidmi SPP807
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR SPR129
SPR142 Přístupy k práci s menšinami SPR142
SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR146
SPR156 Praxe a supervize v sociální práci SPR156
SPR157 Theories and Methods of Social Work (workshop) SPR157
SPR205 Logoterapie a existenciální analýza SPR205
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR401 Lokální sociální politika SPR401
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR462 Sociální práce a náboženství SPR462
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPR701
SPR709 Sociální problematika menšin SPR709
SPR711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPR711
SPR730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR730
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VIS401 Introduction to Governance and Multilevel Politics VIS401
VIS402 Transformation of Central and Eastern Europe VIS402
VIS403 Making of Europe (European System of States since 1648) VIS403
VIS411 Comparative Politics of EU countries VIS411
VIS413 Europe and Global Politics VIS413
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL404 Ekonomika sociálního státu VPL404
VPL423 Personální analýza, strategie a plánování VPL423
VPL469 Transakční analýza VPL469
VPL511 Výzkumný seminář VPL511
VPL598 Metodologie diplomové práce VPL598
VPL807 Etika v práci s lidmi VPL807
VPL810 Evaluační výzkum VPL810
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR144a Odborná praxe ZUR144a
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR238 Regionální média ZUR238
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR357 Statistická analýza dat ZUR357
ZUR382 Úvod do mediální výchovy ZUR382
ZUR385 Diskurzívní analýza médií ZUR385
ZUR433 Teorie žurnalistiky ZUR433
ZUR441 Seminář k diplomové práci I ZUR441
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR721 Seminář k bakalářské práci I ZUR721
ZUR737d Odborný seminář IV (nové trendy v médiích) ZUR737d
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.