Fyziologický průběh porodu

Po dlouhém období 40 týdnů (v ideálním případě) se radikálně změní prostředí, které dítě obklopuje. Z bezpečného a známého nitroděložního světa vstupuje do neznámého, velkého a pro dítě nepřátelského vnějšího světa. Okamžitě se spouští mnoho adaptačních mechanismů, které umožňují
se s touto obrovskou změnou vyrovnat. Nejprve je však třeba projít procesem porodu.

Průběh porodu sestává z postupně navazujících tří dob porodních.

První doba porodní (tzv. otevírání)

První dobou porodní začíná porod. Začnou pravidelné děložní kontrakce, které způsobí rozevření a zánik děložního hrdla. Zánikem hrdla dělohy vzniká děložní branka, ta se postupně rozvinuje. Nejprve má malý průměr, obvykle je prostupná jen pro prst, pak pro dva prsty, dále její průměr počítáme na centimetry. První doba porodní končí tím, že branka dělohy již není hmatná. Říkáme, že branka je zašlá, tehdy činí její průměr asi 11 až 12 cm.

U prvorodiček trvá první doba porodní průměrně 10 až 12 hodin, u vícerodiček 6 až 8 hodin. Změny na děložním hrdle a později děložní brance, které jsou směrodatnými ukazateli postupu této fáze, jsou zprvu pomalé. Od začátku porodu do rozvinutí branky na 3 až 4 cm
v průměru uplyne přibližně 6 až 8 hodin, potom se branka rozvíjí rychle a je zcela rozvinutá za další 3 až 4 hodiny. První, pomalejší fáze je u prvorodiček delší než u vícerodiček, druhá, rychlejší fáze je u obou přibližně stejně dlouhá.

Poloha rodící ženy během této doby porodní ovlivňuje průtok krve v děloze. Nenarušené prokrvení placenty a svalstva porodních cest je zárukou hladkého průběhu porodu a dobrého stavu dítěte. Při poloze na zádech může těžká děloha v břiše způsobit stlačení velkých cév a snížit tak průtok krve do dělohy. Poloha vleže na zádech snižuje i sílu děložních kontrakcí, a tím se může prodlužovat porodní děj. Chůze, sed nebo ležení na boku jsou proto pro průběh porodu výhodnější. Ženy mají dnes v první době porodní možnost velkého výběru polohy. Rodičky mohou volně chodit, sedět, mohou si zvolit polohu na čtyřech, mohou se vysprchovat nebo se uvolnit v relaxační vaně. Ideální je polohy střídat, tak jak to zrovna vyhovuje. Ženy se obvykle proti dříve rutinně doporučované poloze na zádech lépe subjektivně cítí, děložní kontrakce méně bolí a snižuje se i potřeba tišících prostředků.