Otázky k zamyšlení

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Pokud si nebudete odpovědí jisti, zkuste si ji vyhledat a znovu přečíst v příslušné pasáži této kapitoly.

  • Z jakých fází se skládá porod? Popište podrobně jednotlivé porodní doby. Jaké polohy jsou vhodné pro rodící ženu a jaké nikoliv, vysvětlete proč.

  • Co je to bonding? Jaký přínos pro matku a novorozence má? Proč není v některých porodnicích zcela podporován?

  • Jak vypadá spánek dítěte v průběhu novorozeneckého období?

  • Jaké behaviorální stavy novorozence znáte? Proč je důležité tyto stavy rozlišovat?

  • Co je to Robinsonův reflex?

  • Jaké hračky jsou vhodné pro novorozence z hlediska zrakového vnímání?

  • Jak se vyvíjí sluch dítěte v novorozeneckém období?