Druhá doba porodní (tzv. vypuzování)

Druhá doba porodní začíná úplným rozvinutím branky dělohy a končí porodem dítěte. Děložní stahy jsou častější, silnější a trvají déle. Název „vypuzování“ popisuje, že v této době je dítě nejen tlačeno sílou děložních kontrakcí, ale i aktivní spoluprací rodící ženy, která zapojuje svaly břišního lisu, tzv. tlačí a tím dítě vypuzuje porodními cestami ze svého těla. U prvorodiček trvá druhá doba porodní okolo jedné hodiny, u vícerodiček 20 až 30 minut.

Na mnoha porodnických odděleních se rodičky k úsilí tlačit v druhé době porodní slovně povzbuzují. Jiná pracoviště dávají přednost zcela spontánnímu chování rodičky. Zdá se, že prvorodičky je lépe povzbuzovat, zkušené vícerodičky si často poradí samy. I v průběhu druhé doby porodní by si žena měla zvolit polohu, která je pro ni nejpohodlnější. Opět je třeba varovat před dlouhým ležením na zádech, kdy snáze dochází k porušení prokrvení dělohy a tím i placenty. Dnes je již většina porodních sálů v České republice vybavena pomůckami
po různé druhy porodních poloh a porodní asistentky pomohou rodící ženě s jejich využitím (jedná se o žíněnky, porodní vaky, stoličky, gymnastické míče, žebřiny, závěsná lana apod.).

Třetí doba porodní

Třetí doba porodní začíná porodem dítěte a končí vypuzením placenty. Po porodu dítěte se děloha stáhne, její obsah tvoří již jen placenta. Děloha je nyní kulovitá, tuhá a její horní okraj dosahuje k pupku. Později trochu ochabne. Po několikaminutovém období klidu se děloha začne opět stahovat. Stahy obvykle nejsou vnímány bolestivě. Díky nim se od děložní stěny odlučuje placenta. Z otevřených cév vytéká krev mezi placentu a děložní stěnu, vytvoří se krevní výron, který dále oddaluje placentu od děložní stěny. I v této době jsou ještě doznívající děložní kontrakce, které odloučenou placentu vypudí z dělohy do pochvy, zde placenta opět vyvolá slabý pocit nucení
' k tlačení. Žena je požádána, aby naposledy zatlačila. Placenta se rodí a táhne za sebou plodové obaly. Porozená placenta musí být pečlivě zkontrolována, aby se vyloučilo, že v děloze zůstaly její zbytky nebo větší množství plodových obalů. Nakonec porodník nebo porodní asistentka pečlivě prohlédnou rodidla ženy. Porodní poranění jsou v místním znecitlivění ošetřena.

Dvě hodiny po porodu placenty je žena trvale sledována, neboť v této době se může dostavit krvácení. Proto zůstává ještě na porodním sále, je kontrolována výška horního okraje dělohy, krvácení z rodidel a její celkový stav. Po ošetření porodních poranění je změřen krevní tlak, teplota, spočítán puls.

(Popis porodních dob je převzat a mírně upraven z knížky A. Pařízka Kniha o těhotenství a dítěti, dostupné též na www.porodnice.cz)