Nepodmíněné reflexy novorozence

Zralý donošený novorozenec má od prvních dnů vyvinuty základní nepodmíněné reflexy, které mu umožňují reagovat na podněty z vnějšího prostředí. Jedná se o reflexy hledací, sací, polykací, vyměšovací, obranné, orientační, úchopové, polohové apod. Některé reflexy slouží dítěti
' k přežití, napomáhají jeho orientaci a adaptaci na prostředí (např. sací, vyměšovací reflex). Takové reflexy se postupně rozvíjí a procesem
učení modifikují. Jsou základním stavebním prvkem dalšího vývoje. Druhá skupina reflexů nemá význam pro aktuální přežití dítěte, jedná se
o relikty fylogenetického vývoje. Svůj význam však mají v diagnostice, ověřování těchto reflexů slouží ke kontrole normálního vývoje novorozence
a jeho mozkových funkcí. Takové reflexy mizí v průběhu prvních měsíců života. Chování, které dítě předtím reflexně zvládalo, se musí v pozdějších fázích vývoje znovu naučit, naučené chování je však projevem činnosti vyšší nervové soustavy (např. Moroův reflex, uchopovací reflex, plavací reflex). Novorozenec je však mnohem víc než snůška nepodmíněných reflexů. Asi nejdůležitější schopností, kterou má k dispozici je schopnost učení se. Tato schopnost je výzkumně potvrzena cca od pátého dne života, ale dá se předpokládat, že je přítomna od narození. Novorozenec je schopen učit se kauzálním vztahům, ať už reálným či pouze domnělým. Například děti, které zažily negativní pocity při kojení (např. dušení), se již po několika málo opakováních situaci kojení záměrně vyhýbají.

 

 

Reflex hledací, sací a polykací

Dítě se rodí s reflexem hledání bradavky, aby mohlo přijímat potravu. Pokud se dotýkáme úst, případně tváří novorozence, dítě otáčí hlavičku a otvírá ústa a snaží se bradavku (případně jiný předmět, kterým je drážděno) chytit do úst. Novorozenec začne automaticky sát, kdykoliv má něco vloženo v ústech. Pokud proudí tekutina, začne dítě reflexně polykat.

Robinsonův reflex

Úchopový reflex, při kterém děti pevně stisknou prst dospělého člověka (případně obdobný předmět) vložený do dlaně. Novorozence lze v závěsu zvednout na podložku, udrží se až 60 sekund. Reflex u dětí mizí v průběhu druhého až čtvrtého měsíce života. Obdobný reflex se vyskytuje nejen na dlani dítěte, ale také na ploskách nohou, úchop však samozřejmě není tak silný.

Moroův reflex

Využívá se ke zkoušení nervových funkcí malého dítěte. Reflex vypadá jako úleková reakce. Dítěti se lehce nadzdvihne trup a hlavička, kterou necháme spadnout. Případně se rychle podtrhne podložka, na které dítě leží. Dítě pociťuje, že padá, a proto v první fázi rozhodí paže do široka, přitom otevře dlaně a roztáhne prsty. Obdobný pohyb provádějí současně i nohy novorozence. V druhé fázi přitáhne dítě všechny končetiny k tělu. Reflex je provázen pláčem. Nepřítomnost reflexní reakce signalizuje možné poškození mozku. Reflex je obzvlášť výrazný v prvních šesti týdnech života, poté postupně slábne, zhruba do šestého měsíce vymizí.

Plavací reflex

Zahrnuje dvě reakce. Novorozenec pod vodou se nenadechne, dokud nemá hlavičku nad vodou (platí samozřejmě v omezeném časovém rozsahu!). Zároveň dítě končetinami dělá plavací pohyby, oči má při tom doširoka otevřené. Reflex mizí zhruba ve čtvrtém měsíci.