Smyslové schopnosti novorozeného dítěte

Novorozenec je také vybaven smysly, které mu pomáhají zorientovat se ve světě

zraksluchZrak

Novorozenec vidí od počátku, zraková ostrost je však podstatně snížená, dospělé úrovně dosahuje až kolem 1 roku. Novorozenec nedokáže příliš dobře přeostřovat
na různé vzdálenosti, nejostřeji vidí na vzdálenost cca 30 cm (vzdálenost jeho očí
od očí matky v situacích kojení), do této vzdálenosti je tedy optimální dávat předměty, které mu chceme ukazovat. Vizuální pozornost novorozenců nejvíce přitahuje pohyb, dávají přednost ostrým kontrastům a složitým vzorcům před jednoduchými, křivkám a lomeným liniím před rovnými přímkami. Z těchto principů vycházejí také někteří výrobci hraček, kteří pro nejmenší doporučují kontrastní vybarvení (černo bílo červené apod.). Nejpřitažlivější vizuální podnět pro novorozence je však lidský obličej a jeho zobrazení, dítě mu věnuje delší pozornost než jiným objektům. Dokonce rozpozná, že se jedná o obličej i pokud je mu obrázek prezentován vzhůru nohama. Novorozenec rozlišuje základní barvy a tvary, v dobrém rozpoložení pozornost udrží až 10 minut. Je také prokázáno, že si novorozenec vizuální vjemy pamatuje. Známé jsou experimenty, kdy si matky nasazovaly na obličej masku. Děti, které matky poznaly jinými smysly (čich, sluch), byly zneklidněné, matku upřeně pozorovaly, méně pily, hůře usínaly apod.

Obrázek – hračky vhodné pro novorozence stimulující rozvoj zraku kontrastním barevným provedením.

Sluch

Novorozenec preferuje vyšší ženský hlasu, hlubší zvuky a tedy i hlas otce hůře pronikají do dělohy (tzn. novorozenci nejsou tolik známé). Sluchová paměť u novorozenců je taktéž prokázána řadou dalších experimentů, dokonce se týká i podnětů z prenatálního období. Například si dítě záměrně vybírá říkanky, povídky, která mu byly pouštěny opakovaně v průběhu prenatálního období. Zvuky, na které je dítě zvyklé z prenatálního období, jsou pro něj méně rušivé, i když jsou silné. Jiné slabší zvuky mohou působit rušivěji. Například pokud matka bydlí již v těhotenství poblíž rušné silnice, železnice apod., novorozence tyto zvuky nijak neruší. Pokud se tam však rodiče přestěhují až s novorozeným dítětem, reaguje novorozenec na neznámé zvuky silněji.

Novorozenec má značný rozsah slyšení v oblasti vysokých tónů, dovede rozlišovat i takové tóny, které již v pozdějším věku neslyšíme.
Je prokázáno, že novorozenec rozpozná a preferuje hlas své matky.