Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
podzim 2021 podzim2021
Folders
AR1A210 Latina I AR1A210
BA_02 Úvod do studia jazyka BA_02
CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I CJLB300
CJL09 Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška CJL09
CJVAEA Angličtina autonomně CJVAEA
CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině CJVAGR
CJVAICT Anglický jazyk pro ICT specializaci CJVAICT
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd CJVAPG
CJVAPS Akademické psaní v angličtině CJVAPS
CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí CJVAST
CJVAVC Videokonference v anglickém jazyce CJVAVC
CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I CJVA1B
CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I CJVA1M
cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I cjva1p
CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II CJVA2B
CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II CJVA2M
cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II cjva2p
CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) CJVA2U
CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium CJV_D_A
CJVF1B Francouzský jazyk pro akademické účely I CJVF1B
CJVF1M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely I CJVF1M
CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II CJVF2B
CJVF2M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely II CJVF2M
CJVF2U Uznání francouzského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVF2B,CJVF2M) CJVF2U
CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině CJVNGR
CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí CJVNST
CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I CJVN1B
CJVN1M Německý jazyk pro akademické a odborné účely I CJVN1M
cjvn1p Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium cjvn1p
CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II CJVN2B
CJVN2M Německý jazyk pro akademické a odborné účely II CJVN2M
cjvn2p Německý jazyk pro akademické účely II - kombinované studium cjvn2p
CJVN2U Uznání německého jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVN2B,CJVN2M) CJVN2U
CJVRGR Gramatické jevy v odborné a akademické ruštině CJVRGR
CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II CJVR2BM
CJVR2U Uznání ruského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVR2BM) CJVR2U
CJVSEO Mluvený projev ve španělštině CJVSEO
CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině CJVSGR
CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I CJVS1B
CJVS1M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely I CJVS1M
CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí CJVS1ST
CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II CJVS2B
CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II CJVS2M
CJVS2U Uznání španělského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVS2B,CJVS2M) CJVS2U
DPS001 Psychologie pro učitele DPS001
DSBcA011 Dějiny Říma II DSBcA011
DSBcA02 Proseminář k dějinám starověku DSBcA02
DSBcA11 Dějiny starověkého Říma II DSBcA11
DSMA01 Četba a interpretace pramenů – Řecko DSMA01
DSMA09 Úvod do metodologie studia dějin starověku DSMA09