Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2014 jaro2014
Složky
Bi6111 Behaviorální metody ve fyziologii Bi6111
Bi6370 Základy humánní parazitologie Bi6370
Bi7491 Regresní modelování Bi7491
Bi7527 Analýza dat v R Bi7527
Bi8065 Biologie parazitických členovců Bi8065
Bi8065c Biologie parazitických členovců - cvičení Bi8065c
CG080 Metody v genomice a proteomice CG080
C1600 Základní praktikum z chemie C1600
C6110 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty C6110
C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení C6120
C6170 Analýza materiálů - praktikum C6170
C6290 Atomová absorpční spektrometrie C6290
C6850 Chromatografické metody II C6850
C8790 Organická chemie ve farmacii C8790
C8835 Biokoordinační chemie C8835
C9041 Struktura a funkce eukaryotických chromozomů C9041
C9088 RNAseq analýza C9088
G8751 Průmyslová rizika a vliv na geosystémy G8751