Selen, tellur a polonium

Tellur byl objeven (1782; tellus = země) ve zlatonosných rudách a selen (1817, seléné = Měsíc) v kalech z olověných komor na výrobu kyseliny sírové. Objev polonia je spojen se jménem M. Curie-Sklodowské, která ho spolu s radiem získala zpracováním obrovského množství uranové rudy smolince a identifikovala jej na základě jeho radioaktivních vlastností. V podskupině podle očekávání se zvyšujícím se atomovým číslem prvku klesají hodnoty ionizačních energií a elektronegativit, zvyšuje se kovový charakter prvků (selen a tellur jsou polokovy, polonium kov) a jejich bazicita. Polonium se více podobá horizontálním sousedům v periodickém systému (bismutu, olovu a thalliu) než ostatním chalkogenům.

Obrazek GIF klasicky