Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2010 podzim2010
Složky
Bi1700 Buněčná biologie Bi1700
Bi5220 Imunologie Bi5220
Bi6170 Genetika II Bi6170
Bi7090 Molekulární biologie eukaryot Bi7090
Bi7140 Molekulární biologie virů Bi7140
Bi7170 Lékařská mikrobiologie Bi7170
Bi7330 Cytologie a morfologie bakterií Bi7330
Bi7341 Vědecká prezentace v mikrobiologii Bi7341
Bi7528 Analýza genomických a proteomických dat Bi7528
Bi7534 Environmentalistika pro přírodovědce Bi7534
Bi9050 Systém nižších rostlin pro pokročilé Bi9050
Bi9325 Molekulární genetika člověka Bi9325
Bi9950 Úvod do bioetiky Bi9950
C1062 Anorganická chemie I - seminář C1062
C1100 Laboratorní technika C1100
C1100b Laboratorní technika C1100b
C1620 Základy obecné a anorganické chemie - cvičení C1620
C1635 Analytická chemie - laboratorní cvičení C1635
C3150 Základy fyzikální chemie - seminář C3150
C3600 Biochemie - laboratorní cvičení C3600
C3620 Biochemie - laboratorní cvičení C3620
C4020 Pokročilá fyzikální chemie C4020
C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář C4040
C4660 Základy fyzikální chemie C4660
C5900 Hmotnostní spektrometrie C5900
C5910 Chromatografické metody I. C5910
C5911 Chromatographic Methods I. C5911
C7410 Struktura a reaktivita C7410
C7666 Hranice chemických konceptů C7666
C7870 Biometrika C7870
C8995 Týmová práce, komunikace a řízení C8995
G7191 Terénní geologické cvičení v zahraničí - Indonésie G7191
G7321 Tektonika G7321
G9901 Aplikovaná mineralogie G9901