Test studijních předpokladů
Test studijních předpokladů

Test studijních předpokladů je složený ze 3 dimenzí:

  • numericko-analytické myšlení
  • uvažování v anglickém jazyce
  • kritické myšlení

Ve třech příslušných kapitolách této osnovy vám každou dimenzi představíme a nabídneme různé strategie a tipy, jak se na ně připravit a jak je úspěšně zvládnout. Součástí osnovy je ukázková varianta TSP z minulého ročníku, která je doprovázena i podrobným vysvětlením principu řešení každé položky.

Předchozí