MVV2668K Evropské a mezinárodní PIS
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
MVV2668K Evropské a mezinárodní PIS
Info
Období
jaro 2018

 

>>> Sylabus <<<Garant kurzu:
JUDr. Jakub Harašta

---

Cvičící:
JUDr. Jakub Harašta (cvičení č. 1, 3, 5 a 6)
Mgr. MgA. Jakub Míšek (cvičení č. 2 a 4) 

Struktura předpisů EU. // Role SDEU. // Role ESLP. (Harašta)
Kapitola obsahuje:
1
PDF
1
Studijní text
Data, metadata v systémech a jejich další využití. (Harašta)
Případové studie - projekt ECLI, využití citačních sítí. (Míšek)
Odvozené zdroje právních informací. // Diskuze seminárních prací. (Harašta)
Prezentace seminárních prací. (Harašta)
Předchozí