Vizualizace dat

2. Historie vizualizace

Prezentace a materiály k přednášce

Prezentace VIZ2 (3. 10. 2019)
Prezentace k druhé přednášce předmětu Vizualizace dat.
Záznam přednášky VIZ2 pro kombinované studenty
Pro zobrazení záznamu je třeba být přihlášen do IS MUNI.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2019/ISKM56/ode/viz-du1/

Domácí úkol VIZ-DÚ1

Na webu http://datavis.ca/milestones/index.php
prozkoumejte historii datové vizualizace.

Varianta 1: Vyberte si jednu formu/vizualizaci z historie, popište jak funguje a pokuste se odhalit, jak ovlivnila současnou podobu vizualizace. Můžeme se s ní ještě dnes setkat? V jaké podobě? V jakém kontextu?

Varianta 2: Vyberte si jednu technologii a zamyslete se, jaký dopad měla na vizualizaci dat.

Krátké zamyšlení sepište do textového souboru a odevzdejte do odevzdávárny do 17. 10. 2019. Nutný rozsah není udán - důležité je se seznámit s prací a databází Friendlyho (viz web) a uvědomit si, co všechno mělo vliv na rozvoj vizualizace. Vaše zamyšlení tak může být jeden odstavec i dvě normostrany - rozsah je na Vás, důležitý je smysl.

K proklikání tento týden
Kontrolní otázky pro tento týden
  • Na jaké milníky a příběhy z historie vizualizace si vzpomínáte?
  • Co považujeme za první graf zobrazující kvantitativní data?
  • Čím bylo specifické období, které Friendly nazývá jako doba temna?
  • Dokážete popsat, co je to umělecká vizualizace?
  • Víte, co jsou to eco-feedback technologie a jakou roli v nich hraje vizualizace?
Rozšiřující literatura pro tento týden
  • DRUCKER, Johanna. Graphesis: visual forms of knowledge production. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014. ISBN 978-0674724938.
  • HANZELÍNOVÁ, Lada. Informační grafika: Otto Neurath - Isotype. 2. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Hermés (Pavel Mervart). ISBN 978-80-7465-146-5.
  • FRIENDLY, Michael. Milestones in the History of Data Visualization: A Case Study in Statistical Historiography. WEIHS, Claus a Wolfgang GAUL, ed. Classification — the Ubiquitous Challenge [online]. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, s. 34-52 [cit. 2019-10-05]. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. DOI: 10.1007/3-540-28084-7_4. ISBN 3-540-25677-6. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/3-540-28084-7_4