Vizualizace dat

10. Praktické cvičení

1. Redesign grafu z diplomové práce

Jedno z možných řešení (.zip)
Heslo k otevření souboru: "vizdata"
Zadání úkolu do hodiny - TOTO NENÍ DOMÁCÍ ÚKOL

Na obrázku z původní práce vidíte graf, který není příliš kvalitní. Nenabízí žádnou analýzu a jako nástroj k exploraci dat také příliš nefunguje. Zásadním je ukázat především výkyvy v produkci jednotlivých fakult. Pokuste se nad stejnými daty (k dispozici jako .xlsx) vytvořit graf, který budete sami považovat za efektivnější.

2. Explorace a vizualizace školních dat

Otázky a úkoly k datasetu do hodiny - TOTO NENÍ DOMÁCÍ ÚKOL

Pokuste se tyto otázky zodpovědět skrze vizuální analýzu dat.

  1. Vytvořte jednoduchý koláčový graf v Excelu, který bude zobrazovat poměr pohlaví studentů.
  2. Existuje vztah mezi absencí studentů a množstvím jejich aktivity ve výuce (ať už prezenční nebo absenční)?
  3. Existuje vztah mezi absencí studentů a jejich celkovou studijní úspěšností (L, M, H)?
  4. Existuje vztah mezi skutečností, že rodiče žáků vyplnili školní dotazník a jejich spokojeností se školou?
  5. Pokuste se využít Excel k tvorbě kartogramu nad daty o původu studentů.