Masarykova univerzita

Zodpovězení odpovědníku

česky | in English

odpovědník Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

Praktikum z obecné genetiky: procvičování

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Skrýt parametry odpovědníku.
Základní informace
 • počet otázek: 9
 • čas: bez omezení
Implicitní bodování
 • +1
  ✓ správně
 • 0
  nezodpovězeno
 • 0
  ✗ špatně
Prohlídka odpovědí
 • přístupná po zodpovězení
Průchody
 • odpovědi lze měnit
 • odpovídat lze znovu
Míra shody u vepisovaných odpovědí
 • nezáleží na velikosti písmen
 • nezáleží na diakritice
 • povoleno zaměnit různé uvozovky a apostrofy
 • nezáleží na interpunkci
 • povolené alternativy typu [it's|it is]1. 
(1 bod)
 
Nastávají-li dva jevy, které se vzájemně vylučují, aplikujeme pravidlo:


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

2. 
(1 bod)
 
Pravděpodobnost, že nastanou dva jevy současně, které se navzájem nevylučují, vypočítáme pomocí pravidla:


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

3. 
(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se dvěma rodičům, kteří již mají albinotického potomka, narodí dvě další albinotické děti?


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

4. 
(1 bod)
 
Kolik různých genotypů získáme v potomstvu křížení AaBbCC x AabbCc


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

5. 
(1 bod)
 
Kolik různých fenotypů získáme v potomstvu křížení AaBBcc x AabbCc


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

6. 
(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se rodičům se třemi dětmi narodí nejdříve 2 děvčata a teprve jako třetí chlapec?


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

7. 
(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se rodičům se třemi dětmi narodí 2 děvčata a jeden chlapec?


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

8. 
(1 bod)
 
Podle kterého vzorce byste počítali pravděpodobnost, že se dvěma heterozygotním rodičům pro albinismus narodí nejdříve 3 postižené a pak 2 zdravé děti?

p = pravděpodobnost narození zdravého potomka, q = pravděpodobnost narození postiženého potomka

* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

9. 
(1 bod)
 
Podle kterého vzorce byste počítali pravděpodobnost, že se dvěma heterozygotním rodičům pro albinismus narodí 1 postižené a 2 zdravé děti?

p = pravděpodobnost narození zdravého potomka, q = pravděpodobnost narození postiženého potomka


* Nechci odpovědět. Chci vymazat, co jsem zaškrtl u této otázky.

a vyhodnotit moje odpovědi