Rozšířit zobrazení

1.

(1 bod)
 
Nastávají-li dva jevy, které se vzájemně vylučují, aplikujeme pravidlo:

Rozšířit zobrazení

2.

(1 bod)
 
Pravděpodobnost, že nastanou dva jevy současně, které se navzájem nevylučují, vypočítáme pomocí pravidla:

Rozšířit zobrazení

3.

(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se dvěma rodičům, kteří již mají albinotického potomka, narodí dvě další albinotické děti?

Rozšířit zobrazení

4.

(1 bod)
 
Kolik různých genotypů získáme v potomstvu křížení AaBbCC x AabbCc

Rozšířit zobrazení

5.

(1 bod)
 
Kolik různých fenotypů získáme v potomstvu křížení AaBBcc x AabbCc

Rozšířit zobrazení

6.

(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se rodičům se třemi dětmi narodí nejdříve 2 děvčata a teprve jako třetí chlapec?

Rozšířit zobrazení

7.

(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se rodičům se třemi dětmi narodí 2 děvčata a jeden chlapec?

Rozšířit zobrazení

8.

(1 bod)
 
Podle kterého vzorce byste počítali pravděpodobnost, že se dvěma heterozygotním rodičům pro albinismus narodí nejdříve 3 postižené a pak 2 zdravé děti?

p = pravděpodobnost narození zdravého potomka, q = pravděpodobnost narození postiženého potomka
Rozšířit zobrazení

9.

(1 bod)
 
Podle kterého vzorce byste počítali pravděpodobnost, že se dvěma heterozygotním rodičům pro albinismus narodí 1 postižené a 2 zdravé děti?

p = pravděpodobnost narození zdravého potomka, q = pravděpodobnost narození postiženého potomka