Enlarge display

1.

(1 bod)
 
Nastávají-li dva jevy, které se vzájemně vylučují, aplikujeme pravidlo:

Enlarge display

2.

(1 bod)
 
Pravděpodobnost, že nastanou dva jevy současně, které se navzájem nevylučují, vypočítáme pomocí pravidla:

Enlarge display

3.

(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se dvěma rodičům, kteří již mají albinotického potomka, narodí dvě další albinotické děti?

Enlarge display

4.

(1 bod)
 
Kolik různých genotypů získáme v potomstvu křížení AaBbCC x AabbCc

Enlarge display

5.

(1 bod)
 
Kolik různých fenotypů získáme v potomstvu křížení AaBBcc x AabbCc

Enlarge display

6.

(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se rodičům se třemi dětmi narodí nejdříve 2 děvčata a teprve jako třetí chlapec?

Enlarge display

7.

(1 bod)
 
Jaká je pravděpodobnost, že se rodičům se třemi dětmi narodí 2 děvčata a jeden chlapec?

Enlarge display

8.

(1 bod)
 
Podle kterého vzorce byste počítali pravděpodobnost, že se dvěma heterozygotním rodičům pro albinismus narodí nejdříve 3 postižené a pak 2 zdravé děti?

p = pravděpodobnost narození zdravého potomka, q = pravděpodobnost narození postiženého potomka
Enlarge display

9.

(1 bod)
 
Podle kterého vzorce byste počítali pravděpodobnost, že se dvěma heterozygotním rodičům pro albinismus narodí 1 postižené a 2 zdravé děti?

p = pravděpodobnost narození zdravého potomka, q = pravděpodobnost narození postiženého potomka